Ek Jhoothi Love Story

Ek Jhoothi Love Story is known as a Zindagi Primary collection starring Bilal Abbas Khan, Madiha Imam, Kiran Haq and Hina Bayaat.